top of page

TERVHIBÁK

TERVHIBÁK

1. Tervhibák mennyisége növekszik. Megítélésem szerint elért egy olyan mértéket, hogy rendszerszinten kellene megpróbálni a csökkentésért tenni. Jelentős ellenállásra számítok a TERVEZŐI PRAXISTis folytatóktól.

2. Tervhibák kötelező listázása szükséges lenne. SORSZÁMOZVA STB…..

3. Módosító tervlapokon -- fedvénytervek -- felhőzéssel és sorszámozással és szövegesen is jelölni kell a módosítás lényegét.

4. Tervfelülvizsgálat visszaállítása. Sajnálatos módon az MÉK nem ért egyet a tervellenőrzéssel …... KAMARÁK KÖZÖTTI EGYEZTETÉSRE LENNE SZÜKSÉG.

5. Szabályos, de rendkívül célszerűtlen tervek megítélése.

6. A KIVITELI TERV legvégső felülvizsgálatát a tűzvédelmi szaktervezőnek kellene elvégezni. A túzvédelmi tervek előírásai nem tükröződnek a végső tervváltozatban. A tapasztalatom az, hogy a TŰZVÉDELMI TERV az általános tervezési folyamat első harmadában készül el. Fontos írányokat jelül ki szinte minden szakág számára. Gyakorlatban ezeket a szakágak hiányosan ültetik át a saját terveikbe. Saját munkamódszeremmé vált, hogy a TŰZVÉDELMI TERVVEL kezdem meg egy TERVDOKUMENTÁCIÓ megismerését.

7. Érdemes lenne megoldani, hogy meghatározott mennyiségű és minőségű tervhiba esetén a tervező – függetlenül a presztízsétől, hírnevétől, korától és társadalmi szerepvállalásától – veszítse el a szerzői jogait, lehessen a rendszeresen hibázó, „megmagyarázós” tervezőt – az építési folyamat többi szakmai résztvevőjéhez hasonlóan – leváltani. Ennek érdekében érdemes lenne egy olyan szakmai tervvizsgáló testület létrehozása, akinek csak ez a dolga (nem lehet tervező, műszaki ellenőr, FMV, vagy befektető).

8. BIM szabályozása szükséges , a tervszállítás DIGITÁLIS és PAPÍR alapú vonatkozásait szabályozni kellene.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page