top of page

Szomszédos ingatlanok

A szomszédos ingatlanokat érintő munkavégzések során az érintett ingatlan tulajdonos képviselőjének nincsen szerepe az E-NAPLÓBAN építési naplóban.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page