top of page

KIVITELEZÉS

KIVITELEZÉS

1. Toronydaru (teherlift) telepítő cégek BÉRBEADÓNAK számítanak és így nem szükséges számukra az E-NAPLÓBA való részvétel, nincs ALNAPLÓJUK. A tornyderu nem egy fúrógép vagy irodakonténer, hanem az építkezés legfontosabb vezérgépe és ennek nincs nyoma jelenleg a naplóban. EGYSZEMÉLYI FELELŐS NEVESÍTÉSE.

2. Munkaterület részleges visszadásának szabályozás szükséges

3. Használatavételi engedélyek több ütemben történő megadásának szabályozása, például üzletek esetén.

4. Egy építési engedély számra, hány naplót lehet nyitni és bezárni egymás után . Több naplónyitása esetén milyen jogi helyzetek alakulnak ki.

5. Ütemterv készítés kötelezettsége a KIVITELEZŐ számára.

6. TELJESKÖRŰSÉGI NYILATKOZAT pontosabb definiciója szükséges különösen a tervhiányok vonatkozásában. Ezt tetézi még a KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY megkötései.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page