ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT és a szomszédos ingatlanok jogai

ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT és a szomszédos ingatlanok jogai

1. Kéménymagasítások tulajdonjogi kölcsönhatásait rendezni kellene az építési engedélyezési időszakban.

2. Két épületközötti légrések és egyéb hézagok, tetőfedési, tűzvédelmi stb csomópontjai

3. Kihorgonyzások és a aláfalazások BIRTOKVÉDELMI KÉRDÉSEI.

4. A szomszédos ingatlanokat érintő munkavégzések során az érintett ingatlan tulajdonos képviselőjének nincsen szerepe a építési naplóban.

5. Jogi telekhatár EOV helyes kitűzése előfeltétel kellene hogy legyen.

6. Foghíj jellegű beépítés esetén a csatlakozó tűzfalak dőlés ellenőrzése is kötelező kellék legyen.

7. Egy utcában vagy körzetben korlátozni kellene az építkezések egyidejűségét. Idősorrendet kell kialakítani. Pl WIEN -ben egy utcaszakaszban csak 1 db építkezési engedélyt adnak ki, egyidőben.

8. ORGANIZÁCIÓS módszerek és eszközök használat az ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT része kellene legyen. Pl WIEN -ben szabályozzák a homlokzati állvány oszlop nem állhat lakó ablakának űrszelvényében lakott épületnél.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square