top of page

ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT és a szomszédos ingatlanok jogai

ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT és a szomszédos ingatlanok jogai

1. Kéménymagasítások tulajdonjogi kölcsönhatásait rendezni kellene az építési engedélyezési időszakban.

2. Két épületközötti légrések és egyéb hézagok, tetőfedési, tűzvédelmi stb csomópontjai

3. Kihorgonyzások és a aláfalazások BIRTOKVÉDELMI KÉRDÉSEI.

4. A szomszédos ingatlanokat érintő munkavégzések során az érintett ingatlan tulajdonos képviselőjének nincsen szerepe a építési naplóban.

5. Jogi telekhatár EOV helyes kitűzése előfeltétel kellene hogy legyen.

6. Foghíj jellegű beépítés esetén a csatlakozó tűzfalak dőlés ellenőrzése is kötelező kellék legyen.

7. Egy utcában vagy körzetben korlátozni kellene az építkezések egyidejűségét. Idősorrendet kell kialakítani. Pl WIEN -ben egy utcaszakaszban csak 1 db építkezési engedélyt adnak ki, egyidőben.

8. ORGANIZÁCIÓS módszerek és eszközök használat az ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT része kellene legyen. Pl WIEN -ben szabályozzák a homlokzati állvány oszlop nem állhat lakó ablakának űrszelvényében lakott épületnél.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page