top of page

E -NAPLÓ müködése és szabályai

E -NAPLÓ müködése és szabályai

1. Több működési elve szembemegy a szokásos szakmai eljárással, például a munkaterület átadása-átvétele

2. A MUNKAVÉGZÉSI 15 napos moratóriumot szoftveresen is meg kellene akadályozni. Inaktívvá kellene tenni a naplót addig.

3. Nincs egyértelműen meghatározva, hogy a MUNKAVÉGZÉS kezdete mitől számít. Van olyan gyakorlat, hogy a MUNKATERÜLET ÁTDÁSÁT tekinti annak, pedig vannak olyan munkák, amelyek csak ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTÉS körébe tartoznak és nem kellene hozzá hatósági ellenőrzés. pl . Bozótírtás, ideiglenes áram, víz kiépítése.

4. E-NAPLÓ megnyitó személytől nem kér megadni sem TELEFONSZÁMOT, sem EMAIL címet …., de a tervezőtől igen. A legutóbb én nyitottam a naplót és TERVEZŐT hívták fel telefonon, mert más szám nincs a rendszerben.

5. Toronydaru (teherlift) telepítő cégek BÉRBEADÓNAK számítanak és így nem szükséges számukra az E-NAPLÓBA való részvétel, nincs ALNAPLÓJUK. A tornyderu nem egy fúrógép vagy irodakonténer, hanem az építkezés legfontosabb vezérgépe és ennek nincs nyoma jelenleg a naplóban. EGYSZEMÉLYI FELELŐS NEVESÍTÉSE.

6. Tervezők gyakran nincsenek az E-NAPLÓBA behívva, nincsen szerepkörük kiosztva. Tervezői nyilatkozatok stb. e-mailként kerülnek rögzítésre más szereplő által.

7. Az FMV SAJÁT ADATOK --- KÉPVISELT CÉGEK rovatba rögzítésre került cégek nem kapnak rendszerszerű visszajelzést, hogy felvették őket KÉPVISELT CÉGNEK.

8. Szabályosan megszüntetett szerpkör esetében a E-NAPLÓ véglegesen törlődik a portfólióból és minden nem hozzáférés egyszer és mindenkorra megszűnik. Beleértve a betekintést és a letöltést is. Ha a szerepkör visszavonója ÖNKÉNYESEN teszi ezt meg -- nincs lemondó kód --- akkor a napló jogszerű ARCHIVÁLÁSÁRA már nincs lehetőség. Nyomnélkül nem lenne szabad elvonni a szerpkört.

9. Munkaterület átadása KIVITELEZŐ NAPLÓVEZETÉSÉRT FELELŐS részére hibás. A helyes gyakorlat a valóságban mindig is létezett. Az ÉPÍTTETŐ képviseletében a MŰSZAKI ELLENŐR adja át az FMV -nek. Most akár hetekig is létezhet ÉPÍTÉSI TERÜLET átadva úgy, hogy nincs delegált FMV az E-NAPLÓBAN.

10. Az FMV szerepkörből nem lehet szabályozottan kiszállni az egész folyamatott rendezni szükséges.

10/A. Új FMV belépése, ÉPÍTÉSFELÜGYELET SZEREPE, Kivitelezés felfüggesztése FMV hiányában.

10/B. Taratósan megbetegedett FMV

10/C. Meghalt FMV

11. FMV nyílatkozat felülete nem alkalmas RÉSZLEGESEN elkészült épületre

12. A szomszédos ingatlanokat érintő munkavégzések során az érintett ingatlan tulajdonos képviselőjének nincsen szerepe az E-NAPLÓBAN építési naplóban.

13. A szomszédos ingatlanokat érintő munkavégzéseknek legalább egy ALNAPLÓ JELLEGŰ felületet kellene biztosítani. Felmerülő kapcsolódási pontok : 1. alaptest megerősítés 2. horgonybefűrás 3. kéménymagasítás 4. légrések fedési munkái 5. LÉGUDVAROK

14. Szomszédos ingatlanokon végzett munkarészek FMV felelőssségvállalása nincs szabályozva.

15. Eltűnt, felszámolt, elhunyt szub-alvállalkozó esetén a teljes alvállalkozói sor naplózárása törvényesen nem megoldott, érdemes lenne bevezetni a felügyeleti (hatósági) naplózárás intézményét.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page