E-NAPLÓ TERVEZŐI SZEREPKÖRE

E-NAPLÓ TERVEZŐI SZEREPKÖRE

1. Tervezők gyakran nincsenek az E-NAPLÓBA behívva, nincsen szerepkörük kiosztva. Tervezői nyilatkozatok stb. e-mailként kerülnek rögzítésre más szereplő által.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts