May 27, 2019

E -NAPLÓ müködése és szabályai

1. Több működési elve szembemegy a szokásos szakmai eljárással, például a munkaterület átadása-átvétele

2. A MUNKAVÉGZÉSI 15 napos moratóriumot szoftveresen is meg kellene akadályozni. Inaktívvá kellene tenni a naplót addig.

3. Nincs egyértelműen meghatározva, hogy a MUNKAVÉGZÉS kezdete mitől számít. Van olyan gyakorlat, hogy a MUNKATERÜLET ÁTDÁSÁT tekinti annak, pedig vannak olyan munkák, amelyek csak ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTÉS körébe tartoznak és nem kellene hozzá hatósági ellenőrzés. pl . Bozótírtás, ideiglenes áram, víz kiépítése.

4. E-NAPLÓ megnyitó személytől nem kér megadni sem TELEFONSZÁMOT, sem EMAIL címet …., de a tervezőtől igen. A legutóbb én nyitottam a naplót...

May 27, 2019

ÉPÍTÉSFELÜGYELET

1. Létszám és kapacitás hiányos

2. Eltérő területi működést és jogértemezést lehet tapasztalni.

3. Pontosabb szabályozás szükséges arra, hogy mikor keletkezik ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADAT a számukra, van hogy nincs illetékességük, pedig kellene.

May 27, 2019

KIVITELEZÉS

1. Toronydaru (teherlift) telepítő cégek BÉRBEADÓNAK számítanak és így nem szükséges számukra az E-NAPLÓBA való részvétel, nincs ALNAPLÓJUK. A tornyderu nem egy fúrógép vagy irodakonténer, hanem az építkezés legfontosabb vezérgépe és ennek nincs nyoma jelenleg a naplóban. EGYSZEMÉLYI FELELŐS NEVESÍTÉSE.

2. Munkaterület részleges visszadásának szabályozás szükséges

3. Használatavételi engedélyek több ütemben történő megadásának szabályozása, például üzletek esetén.

4. Egy építési engedély számra, hány naplót lehet nyitni és bezárni egymás után . Több naplónyitása esetén milyen jogi helyzetek alakulnak ki.

5. Ütemterv készítés kötelezettsége a KIVITELEZŐ számára.

6. TELJESKÖRŰSÉGI NYILAT...

May 27, 2019

1. Az utóbbi időben aránytalanul (??) megnövekedett a Mérnöki közreműködés költsége egy projekten belül. Főleg a kis költségvetésű munkáknál torzul el az arány leginkább. A PÁLYÁZATOS projektek esetében viszont fordított a helyzet a jellemzően 1,5 % -os Műszaki ellenőrzés közreműködési díj az alcsony költségvetésű,de elhuzódó projektek esetében nem nyújt fedezetet egy normál szinvonalú műszaki ellenőrzésre 3 szakág számára.

2. A kivitelezés során a FŐVÁLLAKOZÓ a közvetlen anyagköltségen (beszállítói költségeken) , gép költségen és munkabér költségen ( ALVÁLLALKOZÓI DÍJAK) kívül egyre jelentősebb MÉRNÖKI KÖZREMŰKÖDÉSI költségekkel is számol. Egy kivitelezésen akár 6 -10 FMV is tevékenykedhet k...

May 27, 2019

TÁRSASHÁZAK

TÁRSASHÁZAKAT ( 4 -8 lakás felett) időszakosan műszakilag KÖTELEZŐEN felül kellene vizsgáltatni. ( PÉLDÁUL  5 ÉVENTE ) Ezzel szembe ment a kémények kötelező felülvizsgálatának megszüntetése. ( Lehet hogy van már ilyen szabály )

May 27, 2019

ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT és a szomszédos ingatlanok jogai

1. Kéménymagasítások tulajdonjogi kölcsönhatásait rendezni kellene az építési engedélyezési időszakban.

2. Két épületközötti légrések és egyéb hézagok, tetőfedési, tűzvédelmi stb csomópontjai

3. Kihorgonyzások és a aláfalazások BIRTOKVÉDELMI KÉRDÉSEI.

4. A szomszédos ingatlanokat érintő munkavégzések során az érintett ingatlan tulajdonos képviselőjének nincsen szerepe a építési naplóban.

5. Jogi telekhatár EOV helyes kitűzése előfeltétel kellene hogy legyen.

6. Foghíj jellegű beépítés esetén a csatlakozó tűzfalak dőlés ellenőrzése is kötelező kellék legyen.

7. Egy utcában vagy körzetben korlátozni kellene az építkezések egyidejűségét. Idősorre...

May 27, 2019

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

1. Lakások alaprajzán, ha a butorozás ábrázolásakor a radiátorokat is jelölni kellene.

2. Strangok belső elrendezése során rendelkezni szükséges a rögzítéstechnikáról.

3. Építészeti metszeten ábrázolni szükséges a GÉPÉSZETI és ELEKTROMOS szerelési zónákat befoglaló méretekkl és szint kótákkal.

May 27, 2019

TERVHIBÁK

1. Tervhibák mennyisége növekszik. Megítélésem szerint elért egy olyan mértéket, hogy rendszerszinten kellene megpróbálni a csökkentésért tenni. Jelentős ellenállásra számítok a TERVEZŐI PRAXISTis folytatóktól.

2. Tervhibák kötelező listázása szükséges lenne. SORSZÁMOZVA STB…..

3. Módosító tervlapokon -- fedvénytervek -- felhőzéssel és sorszámozással és szövegesen is jelölni kell a módosítás lényegét.

4. Tervfelülvizsgálat visszaállítása. Sajnálatos módon az MÉK nem ért egyet a tervellenőrzéssel …... KAMARÁK KÖZÖTTI EGYEZTETÉSRE LENNE SZÜKSÉG.

5. Szabályos, de rendkívül célszerűtlen tervek megítélése.

6. A KIVITELI TERV legvégső felülvizsgálatát a tűzvédelmi szaktervezőnek kellene elvége...

May 27, 2019

E-NAPLÓ TERVEZŐI SZEREPKÖRE

1. Tervezők gyakran nincsenek az E-NAPLÓBA behívva, nincsen szerepkörük kiosztva. Tervezői nyilatkozatok stb. e-mailként kerülnek rögzítésre más szereplő által.

May 27, 2019

SZAKÁGI JOGOSULTSÁGI HATÁROK
 

1. Az ÉPÍTÉSZ -- MAGASÉPÍTÉS Műsz . ELL. jogusultsággal bizonyos korlátokkal ellátható a GÉPÉSZETI ( 30KW fűtésteljesítmény) és a ELEKTROMOS (7 KW beépített áramteljesítmény) ezen korlátok újra értelmezése is szükséges lenne.

2. Nincs tűzvédelmi, kertészeti szakági műsz. ellenőr.

Please reload

Kategóriák
Legutolsó bejegyzések

May 27, 2019

May 27, 2019

May 27, 2019

Please reload

Archive
Please reload

NAIH-109847/2016

created by AndreaKoza  2016 

  • Facebook Social Icon